preloader
Soğan yetişdirilməsi

Soğan yetişdirilməsi

Bitkinin erkən inkişaf mərhələsində sərin havaya ehtiyacı olur. Baş bağlaması və başın böyüməsi üçün yüksək tempratur mütləqdir. Erkən inkişaf mərhələsində ortalama tempratur 12.8 dərəcə olmalıdır. Baş bağlamağa başlayanda isə ortalama tempratur 21 dərəcə, başın böyüməyi üçün isə ortalama tempratur 24-27 dərəcə olmalıdır. Soğan bitkisi -8, -10 dərəcə tempratura davam gətirə bilir.

Günəşə olan ehtiyacı növlərinə görə dəyişkəndir. Tez yetişən növlər 10-12 saat, gec yetişənlər isə 13-15 saat günəşdə qalmalıdır.

Gübrələmə:

Hər 1000 kvadrat metrdən 4-6 ton soğan götürmək üçün hər 1000 kvadrat metrə 15 kiloqram saf azot, 10 kiloqram saf fosfor, 15 kiloqram saf kalium verilməlidir. Fosforun hamısı, azotla kaliumun isə üçdə biri əkin vaxtı verilməlidir. Qalan azotla kaliumlu gübrələrin bir hissəsi əkindən 1 ay sonra, digər hissəsi isə baş bağlama ərəfəsində verilməlidir.

Yetişdirmə texnikası:

Soğan üç üsulla yetişdirilir.

  • Toxum əkməklə: Eyni vegetasiya mərhələsində 5-6 ayda baş ərsəyə gəlir.
  • Dib soğan əkməklə: Bu üsulda birinci il dib soğan əldə olunur, ikinci il isə dib soğan əkilərək baş soğan yetişdirilir.
  • Şitillə əkməklə: Müddəti toxumla eynidir. Əkilən il baş əmələ gəlir.

Ucuz olması baxımından ən sərfəlisi toxum əkmək üsuludur. Maşınla əkib-biçmək də mümkündür. Bu üsul ümün tarlada torpaq yaxşıca hazırlanmalıdır. Tarla payızda 15-20 santimetr dərnliyə qədər şumlanmalıdır. Şumlamazdan qabaq hər 1000 kvadrat metrə 2-4 ton yanmış gübrə atılmalıdır. Əkindən qabaq torpaq hazır olan kimi şumlanır. Torpaq dırmıqla parçalanır, toxum əkilir. Əkin prosesində 500qr/da toxum istifadə olunur. Mibzerlə isə 200qr/da toxum istifadə olunur. Əkin vaxtı torpağın tempraturu 10-12 dərəcə olmalıdır. Bitkilərin arasında 20-30 santimetr məsafə saxlanmalıdır. Bitkilər 10 santimetr uzanandan sonra məsafəni tənzimləmək üçün əllə seyrəldilir. Sıranın üst məsafəsi 2-3 santimetr, böyük növlərdə 5 santimetr olmalıdır. Yabanı otlardan qorumaq üçün dərmanlamaq lazımdır.

Şumlama:

Soğan 10-15 santimetr boy atandan sonra otları təmizləmək və torpağı qabartmaq üçün birinci dəfə şumlanmalıdır. Bitkinin inkişafından asılı olaraq ərazi 3-4 dəfə şumlana bilər.

Suvarma:

Soğanın vegetasiya mərhələsində kifayət qədər yağıntı olarsa (450-500 mm) suvarmamaq da olar. Əks halda suvarmaq lazımdır. Ən münasib suvarma üsulu çiləməkdir. 1-2 suvarma kifayətdir. Baş bağlama mərhələsində sahəni suvarmamaq lazımdır.

Biçin:

Yaşıl soğan:

Soğanların diametri 1-2 santimetr olanda yığılır. Üst yarpaqları qoparılır, kökləri yuyulur. Dəstələnib satılır.

Baş soğan:

Soğanlar müəyyən qədər böyüyəndən sonra yarpaqları saralmağa başlayanda üst tərəfi qırılır, yerə yatırılır. 15-20 gündən sonra soğanın yarpaqları tamamilə quruyur. Bu vaxt soğanlar yığılır. Torpağın üstündə 5-10 gün saxlamaqla günəşdə qurudulur. Soğan əllə yığılır. Yığılan soğanların üst quru sapları qopardılır. Təzə satılan soğanlar qurudulmur.