preloader
Sitrus meyvələri yetişdirilməsi

Sitrus meyvələri yetişdirilməsi

Sitrus meyvələrinin yayılmasına mane olan ən əsas amil tempraturun aşağı olmasıdır. Həm yüksək, həm də aşağı tempratur sistrus meyvələrinin inkişafına və keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Sitrus meyvələrinə soyuq hava pis təsir edir. Soyuq ən çox limona təsir edir. Limon 0 dərəcədə, portağal -2 dərəcədə, qreypfrut -3 dərəcədə, naringi -4 dərəcədə tələf olur. Donma uzun müddət davam edəndə tələfat da artır.

Donmanın təsiri ağacda meyvənin olub olmamağına bağlı olaraq fərqli olur. Meyvəsi olan ağac tez və daha çox donur. Sitrus meyvələrinin inkişaf etməsi üçün tempraturun 12-13 dərəcə olmasına ehtiyac var. Bu havalarda sitrus meyvələrinin torpağın üstündəki hissəsində inkişaf gedir. Limon ağacı 6-7 dərəcədə də inkişaf edir. Tempratur yüksəldikcə inkişaf da artır. Tempratur 18-20 dərəcə olanda inkişaf sürətlənir. Tempratur 26-28 dərəcə olanda isə inkişaf pik nöqtəyə çatır.

Bu dövrdə fotosintez də maksimum səviyyədə olur. Tempratur 30 dərəcədən artıq olanda inkişaf dayanır. Sitrus meyvələri arasında yüksək tempratura ən çox davam gətirən naringidir. Ondan sonra davamlılığına görə növbə ilə qreypfrut, yaşıl limon və portağal gəlir. Yüksək tempratura ən çox davam gətirən limondur. Sitrus meyvələrinə təsir edən digər amil isə küləkdir. Küləyin həm sürəti (ağacları qırır, meyvəni tökür), həm də soyuğu sitrus meyvələrinə mənfi təsir göstərir. Buna görə də sitrus bağı salınan yerləri küləkdən qorumaq lazımdır. Sitrus bağları ya yamaclara salınmalı, ya da bağ salmazdan qabaq ərazinin küləkdən qorunması təmin olunmalıdır. Bu məqsədlə aralarında 1 metr məsafə qoymaqla eninə böyüyən şam ağacları əkmək lazımdır.