preloader
Şəkər çuğunduru yetişdirilməsi

Şəkər çuğunduru yetişdirilməsi

Azərbaycandə və dünyada insan həyatının bütün mərhələlərində bu qədər mühüm qida maddəsi sayılan şəkəri və şəkər çuğundurunu daha bol, keyfiyyətli və ucuz yetişdirilməsi etmək, yetişdirilməsiçının gəlirlərini artırmaq üçün yetişdirilməsiçı:

Biçilmiş tarladan qalan kökləri təmizləməyin, payızda şumlamağın, yazda torpağı hazırlamağın, gübrələməyin, əkinin, qulluğun, suvarmağın, silos hazırlamağın vaxtını və üsulunu yaxşı bilməlidir.

Çuğundurun toxumu xırda və çıxan tumurcuq həssas olduğu üçün cücərdiyi və inkişafa başladığı dövrdən etibarən qorunmalıdır. Torpağın üzərində yağıntının təsiriylə əmələ gələn təbəqə, donma, həşəratlar, yabanı ot dərmanları, tumurcuq göbələyi nəzarətdə saxlanmalıdır.

Torpaq dərin şumlanmamalı, kökün dərinliyinə su yığılmamalıdır.

Təzə inkişaf etməyə başlayanda tempratur lazımi səviyyədə olmalıdır.

Çuğundur yetişəndə havanın tempraturunun yüksək olması çuğundura pis təsir edir. (xüsusilə də gecə)