preloader
Qovun yetişdirilməsi

Qovun yetişdirilməsi

Qovun birillik bitkidir. Gövdəsi tüklü, qolları sarmaşan və yarpaqları 5 hissəlidir. Qovun bitkisinin iki cür çiçəyi olur. Bunlar dişi və erkək çiçəklərdir. Erkək çiçəklər ana qollar üzərində bitir, dişi isə yan qollarda bitir. Qovunun tozcuqlarının daşınmasında bal arılarının böyük rolu vardır.

Qovun birillik bitkidir. Yerdə sürünə-sürünə yetişir. Parniklərdə sarmaşıq kimi də yetişdirmək olur. Toxumları tempratur 15 dərəcədən yuxarı olanda ortalama 8-10 gündə cücərir. Əvvəlvə mil kök əmələ gətirir, sonra inkişaf edir.

Cücərməyə başlayandan 3-4 yarpaq əmələ gələnə qədər bitki dik formada inkişaf edir, daha sonra sürünə-sürünə yetişir.

Əkiləndən 35 gün sonra ilk dişi çiçək açır, bundan 35 gün sonra məhsul yığılmağa başlayır, bundan da 30 gün sonra məhsul yığma sona çatır. Ortalama 100 gündə yetişir. Qış sortunda bu müddət 150 günə qədər uzana bilir.

Qovun yetişdirilməsində iqlimin və torpağın xüsusiyyətləri

Qovun ilıq və isti iqlim bitkisidir. Qovunun yetişməsi üçün hava günəşli, isti, quru və torpaq nəmli olmalıdır. Nəmli regionlarda göbələkvari xəstəliklərə tutula bilər. Yaz aylarında soyuqlar sona çatandan sonra, tempratur 15 dərəcədən yüksək olanda toxum əkilməlidir. Qovun yetişdirilməsiı üçün pH dərəcəsi 6-7 olan, dərin, məsaməli, humusla və qida maddələriylə zəngin, qumlu-çınqıllı yaxud çınqıllı-qumlu topaq seçilməlidir. Payızda torpaq dərindən şumlanmalıdır. Şumlananda hər 1000 kvadrat metrə 3-4 ton peyin qatılmalıdır. Toxum cücərəndə problem olmasın deyə yazda tarla təzədən şumlanmalıdır, bundan sonra toxum əkilə bilər.