preloader
Qarğıdalı yetişdirilməsi

Qarğıdalı yetişdirilməsi

Qarğıdalı üçün ən münbit torpaq növü suyu saxlama qabiliyyəti, humusla zənginliyi,  məsaməli olması və drenaj baxımından gilli torpaqlardır.

Bundan əlavə mənfi xüsusiyyətlərini azaltmaq, müsbət xüsusiyyətlərini düzgün istifadə etmək şərtiylə digər torpaq növlərində də qarğıdalı yetişdirmək olar.

Qarğıdalı ilıq və tropik ərazilərdə yetişən bitkidir. Müxtəlif iqlim qurşaqlarına uyğunlaşdırılaraq yetişdirilən çoxlu qarğıdalı növü var.

Bundan başqa dəniz səviyyəsindən aşağı yerlərdə və dəniz səviyyəsindən dörd min metr hündürlükdə də qarğıdalı yetişdirmək olur.

Qarğıdalı bitkisinin ən yaxşı inkişaf etdiyi regionlar ən az 120 gün don olmayan sahələrdir.

Qarğıdalı suyun bol və tempaturun ilıq olduğu meşə-çəmənlik iqlimində ən çox bar verir.