preloader
Pambıq yetişdirilməsi

Pambıq yetişdirilməsi

Pambıq hər növ torpaqda yetişən bitkidir. Yaxşı məhsul və yüksək kefiyyət əldə etmək üçün torpaq dərin və alluvial olmalıdır. Dərin, qumlu- gilli, suyu saxlama xüsusiyyəti olan, asanlıqla şumlanan və sualanan torpaqlar pambıq təsərrüfatı üçün ideal hesab olunur.

Pambıq yetişdirilməsində iqlim

Pambıq təsərrüfatında ən əsas iqlim faktoru yüksək tempratur, günəş işığı, yağıntı və stabil rütubətdir. Pambıq yetişdirilməsiı üçün illik orta tempratur 19 dərəcə, yay aylarında isə 25 dərəcə olmalıdır. İstilik çiyid əmələ gəlməzdən qabaq 20 dərəcə, çiçəklənmə dövründə 25 dərəcə, qozaların yetişəndə isə 30-32 dərəcə olmalıdır. Biçin vaxtı qozaların yaxşı açılması üçün tempraturun 15 dərəcəyə qədər düşməsi arzuolunandır.

Yetişdirilmə texnikası

Pambıq İstehsalı Üçün Torpağın Hazırlanması

Tarlanı pambıq əkininə hazırlamaq üçün əvvəlcə tarlanı təmizləmək, sonra isə torpağı şumlamaq lazımdır. Uzun müddət pambıq yetişən torpaqda sərt təbəqə əmələ gəlir. Bu təbəqə bitkinin kökünün inkişaf etməsinə mane olur, ona görə də onu qırmaq lazımdır. Bu iş üçün Subsoyler adlanan alətlərdən istifadə edilir. Bu alət vasitəsiylə torpağı, üst qatına zərər dəymədən 90 santimetr dərinliyə qədər şumlamaq olur.  Bundan sonra payız və qış üçün toxum yatağının hazırlanması prosesi başlayır. Əgər pambıqdan sonra yenə pambıq əkiləcəksə payız aylarında saplar kəsilməli, torpaq 20-25 santimetr dərinliyə qədər şumlanmalıdır. Tarla otlu, torpaq da münbitdirsə qışda torpağı şumlamaq faydalıdır. Əgər taxıldan sonra pambıq əkiləcəksə məhsul yığılan kimi torpaq hazır vəziyyətdə olanda şumlanmalıdır. Pambıq yetişdirilməsiı üçün torpaq toxum yatağı hazırlananda son dəfə şumlanmalıdır. Bu şumlama üçün 15 santimetrlik dərinlik kifayətdir.