preloader
Noxud yetişdirilməsi

Noxud yetişdirilməsi

Azərbaycannin quraq regionlarında yağışdan asılı olaraq yetişdirilir. Havanın qəflətən soyumasına qarşı həssas olsa da -10 dərəcəyə qədər davam gətirə bilir. Ancaq qışın soyuğuna tab gətirə bilmir. Buna görə də Azərbaycanda yazın əvvəllərində əkilir. Noxud rütubəti sevmir. Yazda məhsul əkiləndən sonra havanın və torpağın tempraturu getdikcə artdığı üçün noxudun formalaşması və inkişafı sürətlənir. Həddən artıq rütubət və yüksək tempratur dənələrin əmələ gəlməsinə imkan vermir. Çiçəklənmə və dənənin əmələ gəlmə mərhələsində çoxlu yağıntı olanda həm bitkinin inkişafına mənfi təsir göstərir, həm də xəstəlik üçün münbit şərait yaranır. Vegetasiya dövründə az yağıntı bitkinin inkişafını sürətləndirir.

Məsaməli və çox ağır olmayan gilli torpaqlar, qara yaxud qırmızı torpaqlar noxud yetişdirilməsiı üçün əlverişlidir. Güclü və dərinə gedən kökləri zəif torpaqlarda da məhsul verir. Duza qarşı davamlıdır. Ancaq kalsiyumu çox olanda noxud çətin bişir.

Noxud yetişdirilməsində torpağın xüsusiyyətləri

Azərbaycandə noxud yetişdirilən bütün bölgələrdə taxıl biçiləndən sonra tarla 15-20 santimetr dərinliyə qədər şumlanır. Beləcə bitkilərdən qalan artıqlar torpağa qarışır. İkinci dəfə torpaq əkinə hazır olanda, əkindən qabaq şumlanır.