preloader
Nar yetişdirilməsi

Nar yetişdirilməsi

İqlim və torpaq baxımından xüsusi tələbləri olmayan, dəniz səviyyəsindən 1000 metr yüksəkliyə qədər olan sahələrdə, demək olar ki, hər yerdə yetişir. Yayı isti və quraq, qışı ilıq və yağıntılı keçən yerlərdə yetişdirmək olur.

Nar ortalama illik 500 millimetrlik yağıntı tələb edir, bu yağıntının əsas hissəsi yazda olmalıdır. Yayda yağan yağışlarmeyvənin keyfiyyətini aşağı salır, yetişməsinə yaxın yağan yağışlar meyvənin qabığını çatladır, bu da məhsula mənfi təsir göstərir. Meyvənin yetişdiyi ərəfədə havanın quru olması məhsulun keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir və onun dəyərini artırır.

Qışı soyuq keçən yerlərdə cənub istiqamətində dondan qorunmaq olar. Bitki adətən -10 dərəcəyə qədər davam gətirir. -15 dərəcədən və daha aşağı tempraturda budaqlar, -20 dərəcədə bitkinin özünə zərər dəyir. Tropik iqlimlərdə həmişə yaşıl olsa da, subtropik və ilıq regionlarda yarpaqları tökülür, soyuqda saxlanmağa ehtiyac duyur.

Nar yetişdirilməsində torpağın xüsusiyyətləri

Nar çox çınqılı, qumlu torpaqlardan tutmuş, gilli və ağır torpaqlara qədər demək olar ki, hər növ torpaqda yetişir. Daha az maliyyə vəsait xərcləyərək məhsul əldə etmək üçün dərin, gilli, məsaməli, bir az şoran, humusla zəngin torpaqlar münbit hesab olunur. Bundan əlavə çox quru və çox rütubətli şəraitdə də yetişə bilir. Bir çox bitki üçün zərərli sayılan 6 milimhos/santimetr duza da davam gətirir, hər cür iqlim şəraitində 150-200 il yaşaya bilir. Torpağı şoran yaxud turş da ola bilir.