preloader
Kökün yetişdirilməsi

Kökün yetişdirilməsi

Kök sərin iqlimi sevir. Xüsusilə də cücərəndə və ondan sonrakı erkən vaxtlarda soyuğa davam gətirdiyi üçün Azərbaycanın sərin regionlarında yaz aylarında, ilıq regionlarında isə qış aylarında yetişir. Kök yetişdirilməsiında yağıntı və rütubət müsbət təsir göstərsə də davamlı yağıntı yetişdirilməsini çətinləşdirir, məhsuldarlığı aşağı salır.

Tempratur kökün rənginə təsir göstərir. Soyuq və yağıntılı keçən mövsümlərdə köklər açıq rəng olur. Tempratur 10-15 dərəcə olanda yetişən kökün rəngi yaxşı olmur. Tempratur kökün inkişafına çox təsir edir, tempratur yüksək olanda kökün uzunluğu az olur. Tempratur aşağı olanda isə uzunluğu növə görə dəyişsə də rəngi və diametri zəif inkişaf edir. Yetişən məhsul daha uzun və açıq rəngli olur. Torpaqdakı rütubət də kökün inkişafına təsir etsə də təsiri tempratur qədər çox deyil.

Xüsusilə quraqlıqla yüksək tempratur və rütubətlə  aşağı tempratur birləşəndə kök yetişdirilməsiına mənfi təsir edir. Kökün yaxşı inkişaf etməsi üçün ən yaxşı tempratur 20 dərəcədir. İsti regionlarda yaz aylarında kök yetişdirilməsiatında bitkilərin çoxunun tam məhsul əmələ gəlməmiş inkişafdan qaldığı və çiçəklədiyi müşahidə olunur.

Kök yetişdirilməsiında torpağın xüsusiyyətləri

Hər iqlimdə yetişməyən kök, hər torpaqda da yetişmir. Kök yetişdirilməsiına əkildiyi torpağım quruluşunun çox böyük təsiri var. Torpağın quruluşu, torpağın dərinliyi, torpaqda zərərli canlıların olub olmaması məhsuldarlığa təsir edir.

Düzgün qidalandırma və qulluqla zəif torpaqlarda kök yetişdirilməsiı yaxşı nəticələr verir. Bu cür torpaqlarda əkinçilik çox asan və ucuz başa gəlir, məhsul da yaxşı olur. Kök qara, sərin, qida madələriylə zəngin, yaxşı şumlanmış torpağı sevir. İmperator sortu qara, gilli qumlu torpaqda yaxşı yetişir. Uyğun şərait təmin olunanda gilli torpaqlarda yetişdirilən kök də bol məhsul verir.

Ancaq gilli torpaqda yetişən kökü yumaq çətin olur. Buna görə də gilli torpaqda yetişdirilən kökdən konservlərdə istifadə olunur.

Təzə yeyilən, süfrə üçün nəzərdə tutulan kök yetişdirilməsiı və tez yetişən kök üçün zəif torpaqlar seçilməlidir.

Torpağın pH dərəcəsi kök yetişdirilməsiı üçün əhəmiyyətlidir. Kök çox turşluğa qarşı həssasdır. pH dərəcəsi 6-6,5 olan torpaqlar kök yetişdirilməsiı üçün idealdır. Torpağın pH dərəcəsi 5-dən az olmamalıdır.