preloader
Kartof yetişdirilməsi

Kartof yetişdirilməsi

Torpağın quruluşuna və kartofdan öncə əkilən bitkidən asılıdır. Sürətlə yetişməsi, kökünün yaxşı inkişaf etməsi, yumruların inkişafı üçün torpağı əvvəlcədən hazırlamaq lazımdır. Ağır (gilli) torpaqlarda, payızda 20-25 santimetr dərinliyə əkilir. Yazda diskaro və dırmıqdan keçirilir. Yüngül (qumlu) torpaqlarda yaz vaxtı torpağı çox boşaltmamaq şərtiylə səthi şumlama aparılır. Sadəcə dırmaqla toxum yatağı hazırlanır.

Kartof yetişdirilməsiında qulluq prosesi

Kartof  bitkisi qulluq tələb edir. Bitki çıxmazdan qabaq torpağa düzəldilmiş (dişləri əyilmiş) dırmıq çəkmək faydalıdır. Əgər torpaqda yağıntıların təsiriylə qat əmələ gəlibsə dırmıq vasitəsilə o qırılır, həm də yabanı otlar tələf edilir. Kartof 3-4 yarpaqlı olan kimi torpağı ehtiyatla təmizləmək lazımdır. Beləcə torpaq şumlanır, yabanı otlar tələf olur və rütubət qorunur. Bundan sonra 20 gün fasilə verməklə (lazım gələrsə 3-4 dəfə) torpağı otlardan təmizləmək və bitkinin kökünü torpaqla doldurmaq lazımdır.