preloader
Gilas yetişdirilməsi

Gilas yetişdirilməsi

Gilas ağaclarının yaxşı bar verməsi üçün meyvənin inkişaf etdiyi mövsüm isti keçməli, qışda bir müddət dincə qoyulmalı, çiçəkləndiyi və yığıldığı dövrdə yağış yağmamalıdır. Gilas müəyyən vaxtlarda aşağı temperaturda saxlanmalıdır. Bu müddət 1000 saatdan artıq olmalıdır. Əgər aşağı tempraturda saxlanmasa vaxtından tez çiçək açır və çiçəkləri tökülür. Təxminən dəniz səviyyəsindən 1000 metr yüksəklikdə olan ərazilər gilasın inkişafı üçün münbit hesab olunur. Qışda tempraturun -20 dərəcədən aşağı düşdüyü yerlərdə gilas yetişdirilməməlidir. Yayı çox isti keçən ərazilərdə meyvələr cüt formalaşır, bu isə arzuolunmayan haldır. Çünki belə meyvələr satışa yararlı deyil. Gilasın inkişafına ən çox təsir edən amil isti havadır.

Çiçək tumurcuqları -2, 4 dərəcəyə qədər davam gətirə bilir. Açmış çiçəklər -2 dərəcədə donur. Albalı -40 dərəcəyə qədər davam gətirə bilir. Albalı aşağı tempratura gilasa nisbətən daha çox davam gətirir. Yaz aylarında albalı gilasdan sonra çiçəklənir. Buna görə də yaz soyuğu albalıya daha az təsir edir. Gilas ağacı üçün qışda dincə qoyulmaq vacibdi, dincdən çıxması üçün kifayət qədər soyuqda qalmalıdır. Kifayət qədər soyuqda qalmayan gilas ağaclarının çiçəklənməsində gecikmə və nizamsızlıq müşahidə olunur. Lambert, Napaleon və Binq kimi növlərdə bu proses daha aydın görünür. Kifayət qədər soyuqda qalmayan gilas ağaclarında tozlanma baxımından da çatışmazlıqlar meydana gəlir. Qış ilıq keçəndə daha az aşağı temperaturda qalmalı olan növlə daha çox aşağı temperaturda qalmalı olan növ bir-birini tozlandıra bilmir. Albalı ilə bağlı bu cür problemlər olmur. Ümumilikdə gilas və albalı +7,2 dərəcənin altında 1100-1700 saat qalmalıdır.