preloader
Fındıq yetişdirilməsi

Fındıq yetişdirilməsi

Fındıq rütubətli, mötədil iqlim qurşaqlarında yaxşı inkişaf edir və bol məhsul verir. Qaradəniz sahili fındıq yetişdirilməsiı baxımından ən münbit iqlim xüsusiyyətlərinə malikdir.Yarı rütubətli, quraq iqlim regionlarında fındıq yetişdirmək mümkün olsa da yağıntı kifayət qədər deyilsə sulama mütləqdir.

Fındıq Azərbaycanın şimal qərb bölgəsində sahildən Xəzər dənizindən 300-450 kilometr məsafədə və 750-1000 metr hündürlükdə yetişdirilir. Ortalama illik tempraturun 13-16 dərəcə olduğu yerlərdə fındıq yetişdirilməsiı daha ucuz başa gəlir. Bundan əlavə bu ərazilərdə ən aşağı tempratur -8, -10 dərəcəni, ən yuxarı tempratur 36-37 dərəcəni keçməməli, illik yağıntı 700 millimetrdən artıq olmalı, yağıntı hər aya uyğun bərabər paylanmalıdır. Üstəlik iyun və iyul aylarında rütubət 60 faizdən az olmamalıdır.

Fındıq yetişdirilməsində torpağın xüsusiyyətləri

Fındıq bitkisinin saçaqlı kök sistemi olduğu üçün kökü çox dərinə getmir, maili sahələrdə torpağın 80 santimetr dərinliyinə gedə bilir. Torpaq baxımından xüsusi tələblər yoxdur, amma zəngin, gilli-humuslu və dərin torpaqlarda daha yaxşı inkişaf edir.