preloader
X-XTRA IRON

X-XTRA IRON


Yüksək dərəcədə Dəmir 9% – Aşağı dərəcədə Azot 6%

• 100% Xelat
• Sürətli yaşıllaşma, Böyüməyə Yox
• Yüksək Keyfiyyətli İnqrediyentlər
• GR-lərlə uyğunlaşır
• Dəmir Xlorozonu Bərpa Edir
• Yüksək Dəmir Mənbəyi

Zəmanətli təhlillər:
Ümumi Azot (N) – 6%
6% Karbamid
Kombinə edilmiş Kükürd – 4%
Dəmir (Fe) – 9%
9% Təmiz Dəmir
Alınmışdır: Zəif Karbamid-biuretdən texniki yolla, Dəmir-sulfat. Xelat Agent: Limon Turşusu.

Məhsulun Xüsusiyyətləri:
Qallonda çəkisi – 11.2 funt
Litrdə çəkisi – 1.34 kq
pH – 1-2
Hər qallonda – 1.12 funt Dəmir
Hər litrdə – 0.13 kq Dəmir
Donma temperaturu – 32o F
Kalsium-karbonatın tona ekvivalentində potensial turşuluq 872 funtdur.

ÜMUMİ MƏLUMAT

Məhsulun təsviri:

X-Xtra Iron Chelate-ın tərkibində 9% dəmir var, bu isə dəmirin miqdarının analoji rəqib məhsuldan çox olmasını göstərir. X-Xtra Iron həm yarpaq, həm də kökə tətbiqində dəmirin sürətlə 100% həll olmasını təmin edir. X-Xtra Iron nadir dəmir/azot kompleksinə malikdir ki, bu da dəmiri həll olmuş formaya çevirir və böyüməsiz yaşıl rəngin artmasını təmin edir. X-Xtra Iron-un tərkibində fotosintez üçün vacib olan üç mühüm qidalandırıcı maddə: dəmir, azot və kükürd var. X-Xtra Iron aminlərlə uyğunlaşır, onu herbisid və pestisidlərlə, həmçinin Growth Products şirkətinin digər qidalandırıcı maddələri ilə də istifadə etmək olar. X-Xtra Iron çimlikdə doymuş yaşıl rəngi yaxşılaşdırmaq və güclü kök sistemlərini dəstəkləmək, nəqliyyatın çox olduğu sahələrdə və stress vəziyyətində davamlılığı artırmaq üçün müntəzəm qulluq zamanı istifadə etmək olar. X-Xtra Iron torfda, ağac və dekorativ bitkilərdə dəmir çatışmazlığı və dəmir-xloroz zamanı istifadə etmək olar.

Saxlanma: Dondurmayın. Kristallaşmanın qarşısını almaq üçün qızdırılan yerlərdə saxlayın.

Qarışdırma qaydaları:

Suyun təxminən yarısını tutumdakı qarışığa elə əlavə edin ki, digər məhsulları əlavə etmək üçün kifayət qədər yer qalsın. X-Xtra Iron əlavə edin və tutumu qarışdırın. Herbisidləri əlavə edərkən qarışdırmayın. Bu, köpük əmələ gətirə bilər. Herbisidi əlavə edəndən sonra çalxalayın. Digər məhsulları bu ardıcıllıqla əlavə edin: 1. Karbamid və digər N-P-K gübrələri, 2. pestisid və funqisidlər, 3. sonuncu dəfə herbisidlər. Hər əlavədən sonra qarışdırın. Qarışığı bütünlüklə qarışdırmadan sonrakı bir neçə saat ərzində istifadə edin. Çiləmədən əvvəl qarışdırın.

QEYD: Emal olunmamış oduncaq, rənglənmiş səthlər, kərpic düzülən yerlər və ya beton səthləri ilə təmasdan qaçın, çünki onlar rəng əmələ gətirə və ya dəyişə bilərlər.