preloader
Virkon S

Virkon S


Tətbiq İstifadə Həllolma sürəti
Səthlərin adi dezinfeksiyası Köpük/Sprey 1/100-1/200
Ayaq və təkərlərin dezinfeksiyası Sprey/Suya basmaqla 1/100
Baytarlıq klinikaları Sprey 1/100
Süd istehsalı Köpük/Sprey 1/100-1/200
İstixanaların dezinfeksiyası Köpük/Sprey/Duman 1/100-1/200
Havanın dezinfeksiyası Duman/Dumanlı sprey 1/100-1/200

ÜMUMİ MƏLUMAT

Fermentlərin dezinfeksiyası üçün istifadə edilən “Virkon S” maddəsinin geniş səmərəlilik spektri 100 virus ştampı, 22 virus ailəsi, 400 bakteriya ştampı və 60 göbələk şatampına qarşı, müxtəlif təmas növləti, temperatur və üzvi inkişaf səviyyələrində müstəqil sübut olunmuşdur. “Virkon S”in laborator göstəricilərinin üstünlüyü analoji olaraq aşağı temperaturlarda və yüksək üzvi inkişaf səviyyələrində mikroblarla mübarizədə üstün səmərəliliyi ilə təsdiq olunur.

Virkon S ev heyvan təsərrüfatında, avadanlığın dezinfeksiyasında, yem qablarında, ooyuncaqlarda, xaltalarda, qaytanlarda, xalçalarda, heyvanları daşıyan avtomobillərdə, əyləcləydə, təkər disklərində, baytar klinikalarında istifadə edilə bilər. Parvovirusa qarşı effektivdir. Əsas tətbiq norması 1:100.