preloader
“TKO” PHOSPHITE

“TKO” PHOSPHITE


100% TƏMİZ FOSFAT TURŞUSU

Kök kütləsini artırır
Cücərtilərin rənginə kömək edir
Ekoloji stressi azaldır
Bitkilərdə və yerdəyişmədə yüksək mobillik
Digər Texniki Materiallarla Uyğunluq

Zəmanətli təhlillər:
Əlçatan fosfat turşusu P2 O5 (AOAC Üsulu 960.02) . . . . . . . . . 29%
Həll olan Kalium (K2O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26%
Alınmışdır: fosfat turşusu, kalium-hidroksid.

Məhsulun göstəriciləri:
Qallonda çəkisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5funt
Litrdə çəkisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,49 kq
pH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5
Kalium-hidrofosfat və kalium-2-fosfat duzları CAS# 13977-65-6, CAS# 13492-26-7
Məhsulun xüsusiyyətləri:
Hər qallonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,875 funt fosfat
Hər litrdə . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,82 kq fosfat

ÜMUMİ MƏLUMAT

Məhsulun Təsviri:

“TKO” Phosphite™ (0-29-26) özlüyündə yüksək qatılıqlı P/K qidalandırıcı məhluludur, tərkibində fosfat turşusunun 1 və 2 molekullu kalium duzları var. Bu şəffaf məhlul yaxşı həll olandır və bitki hüceyrəsi tərəfindən sürətlə mənimsənilir. O yarpaq, ya da kök hüceyrəsi ilə sürətlə mənimsənilir, beləliklə çatışmazlıqlar ləğv olunur, bitkilərin böyüməsi və gücü artır. Məlumdur ki, fosfat əsaslı qidalandırıcı maddələr torfun keyfiyyətini və bitkinin tam böyüməsini yaxşılaşdırır “TKO” Phosphite torpaqda və/və ya yarpaqda istifadə oluna bilər. Fosfor fotosintez prosesində və köklərin inkişafında azotdan sonra ikinci həlledici rola malik elementdir. O demək olar ki, netral pH-a və aşağı duzluluq indeksinə malikdir, ona görə də bağçılıqda və torfa tətbiq edən zaman təhlükəsizdir, zəif qələvisizləşdirmə və bitki və kök hüceyrəsini zədələmə ehtimalı isə qidalandırıcı maddələrlə təchizatda ətraf mühitə heç bir zərbə vurmur.

Saxlanma və Rəftar:

Xəbərdarlıq: Tərkibində mis olan məhsullarla birlikdə istifadə etməyin. Tərkibində mis olan məhsulları “TKO” Phosphite-dən istifadə etməmişdən 20 gün əvvəl və onu tətbiq edəndən 10 gün ərzində istifadə etməkdən çəkinin. Bu məhsulu səthi-aktiv maddələrlə və ya bu maddənin köməkçi maddələri ilə istifadə etməyin.

Qarışdırma: Yüksək keyfiyyətli buferlər  “TKO” Phosphite 0-29-26-nı turşu və qələvi materiallarla hər hansı zərərli təsirsiz qarışdırmağa imkan verirlər. Hər zaman kimyəvi maddələri tutumda qarışdırmazdan əvvəl şüşə bankada test keçirmək tövsiyə olunur. “TKO” Phosphite 0- 29-26 su ilə durulaşdırıldıqdan sonra, şaşğıdakı qarışdırma üsullarından istifadə etmək lazımdır. Qarışdırma məhsullarını bu ardıcıllıqla əlavə edin:

1.nəmləndirilən tozlar, 2. axıcı maddələr, 3. suda həll olanlar, 4. emulsiya əmələ gətirən qatılıqlar. Hər əlavədən sonra qarışdırmağı unutmayın. Növbəti texniki materialı əlavə etməzdən əvvəl hər məhsulun yaxşı qarışdığından əmin olun. Bütün qarışığı bir gündə tətbiq etmək tövsiyə olunur.