preloader
Maye Kalium məhlulu

Maye Kalium məhlulu


Xloridsiz və Aşağı Duzluluq İndeksli
Tez əlçatan Kalium
Stressə tolerantlığı yaxşılaşdırır
Yarpaq və kökdə udulma
Yüksək Keyfiyyətli Təmiz Kalium
Kalium-Karbonatdan hazırlanıb

Zəmanətli təhlillər:
Həll olan Kalium (K2O) – 25%
Alınmışdır: Kalium-karbonatdan
Məhsulun xarakteristikası:
Qallonda çəkisi – 11.2 funt
Litrdə çəkisi – 1,34 kq
pH – 12
Hər qallonda – 2.8 funt kalium var
Hər litrdə – 0,33 kq kalium var

ÜMUMİ MƏLUMAT

Məhsulun təsviri:

“Growth Products” şirkətinin Maye Kaliumu (0-0-25) özlüyündə yüksək keyfiyyətli qatı kalium-karbonatdan hazırlanmış kalium gübrəsi məhluludur. Maye kalium yarpaq və kök sistemlərini qidalandırmaq yolu ilə bitkilərin 100% həll olan kaliumu həmin andaca mənimsəməsini təmin edir. Maye kaliumu bütün vefetasiya dövrü boyu kalium çatışmazlığını sürətlə aradan qaldırmaq üçün tətbiq etmək olar. Payızda məhlulda olan maksimal miqdarda kalium bitkinin quraqlığa, qışa və hərəkətə qarşı stressə davamlılığını artırır. Bütün qidalandırıcı maddələr həll olmuş formada olduqlarından, kök tətbiqdən bir neçə gün sonra onlara reaksiya verir. Bütün “Growth Products” gübrələri DÜZGÜN HƏLLƏR əsasında hazırlandığından onların əlavə təsirə ehtiyacları yoxdur.

Tətbiqə dair tövsiyələr:

Tətbiq dairəsi: Maye kaliumu ilin isti fəsillərində, otların keçid və sərin dövrə keçməsi zamanı istifadə etmək olar. O, torpağın münbit olmamamsı və ya stress nəticəsində yaranan kalium çatışmazlığını doldura bilər. Maye Kaliumu erkən bahardan başlanan vegetasiya dövrü boyunca digər gübrə proqramlarının tamamlayıcısı kimi istifadə edin. Ağac və yaşıllıqlara 1000 funt2 Kalium Məhluluna 1, 5 qallondan az olmayan həcmi tutumda qarışdırmaqla istifadə etməklə tətbiq edin. Maye Kalium əksər texniki torf məhsulları ilə uyğun gəlir. Hər zaman pestisid və gübrələri tutumda qarışdırmazdan əvvəl adi şüşə bankada testdən istifadə edin.

PH Tənzimləməsi:

Gücləndirici kimi pH 0-0-25 həm suyun, həm də torpağın pH göstəricisini tənzimləyəcək. İstifadə etməzdən əvvəl istənilən qarışığın pH-nı yoxlamaq vacibdir. Hər torpaq qarışığı müxtəlif qəbuletmə həddinə (pH göstəricisinin dəyişilməsinə müqavimət dərəcəsinə) malik olacaq. Məsələn, qabıq digər susuz qarışıqlara daha davamlıdır. Hər tətbiqdən sonra sizin qarışığın pH göstəricisini mütləq yoxlayın. 0-0-25-I digər əhəngdaşı və yam aye əhəngdaşı məhsulları ilə qarışdıraraq, onların suspenziyasını daha axıcı etmək və beləliklə məhsuldarlığı artırmaq olar.

Qarışdırma:

Maye Kalium digər qidalandırıcı maddələrlə və ya texniki materiallarla qarışdırılmazdan əvvəl suda həll edilməlidir. Maye Kalium özlüyündə pH 12 göstəricisinə malik qələvi materialdır və qatı turşu materiallarına əlavə edilə bilməz. 0-30-0 kimi fosfor mənbəyindən istifadə edərkən, hər zaman əvvəlcə müvafiq həcmdə suda həll edin. Maye kaliumu tutuma yavaş-yavaş, mütəmadi qarışdırmaqla əlavə edin. Bir balaca qaynama baş verəcək. Növbəti qarışdırma proseduruna Maye Kalium müvafiq miqdarda su ilə həll edildikdən sonra riayət olunmalıdır. Qarışdırma üçün materialları aşağıdakı ardıcıllıqla əlavə edin:

  1. isladılan tozlar, 2. Axıcı maddələr, 3. suda həll olan maddələr, 4. Səthi-aktiv maddələr, 5. Emulsiyaşəkilli qatılıqlar. Hər əlavədən sonra çalxalamağı unutmayın. Növbəti məhsulu əlavə etməzdən əvvəl, əvvəlkinin tam qarışdığına əmin olun. Bütün qarışıqları həmin gün istifadə edin. Hər zaman pestisid və gübrələri tutumda qarışdırmazdan əvvəl adi şüşə bankada testdən istifadə edin.