preloader
SODIUM   KNOCKOUT

SODIUM KNOCKOUT


6% Kalsium, Təbii Nəmləndirilən Agent və Fulva Turşusu

Torpaqda və Suda Duzluluğu azaldır
Quru ləkələri azaldır və Suyun filtrasiyasını yaxşılaşdırır
Torpağın strukturunu yaxşılaşdırır
IMPROVES ROOT GROWTH & NUTRIENT UPTAKE
REDUCES BICARBONATES
CONTAINS YUCCA PENETRANT & FULVIC ACID
REDUCES TURF STRESS

Zəmanətli təhlillər:
Ümumi Azot(N) – 5%
5% Nitratlar (N)
Kalsium (Ca) – 6%
Alınmışdır: Kalsium-nitrat, Kalsium-asetat-monohidrat.
Həmçinin tərkibində bitki mənşəli olmayan qidalandırıcı inqrediyentlər var:
1% – Təbii Nəmləndirici Agent (Şdiger yukkası)
0.1% – Fulva turşusu (Leonarditdən)
Məhsulun göstəriciləri:
Qallonda çəkisi – 10.9 funt
Litrdə çəkisi – 1.3 Kq
pH – 6.3

ÜMUMİ MƏLUMAT

Məhsulun təsviri:

“Sodium KnockOut” asan əldə olunan kalsiumun təbii, səthi-aktiv maddə/yukkadan alınan nəmləndirici agentlə yeni və nadir kombinə edilmiş məhsuldur. Bu natrium-bikarbonatın torpaqda və ya suvarma suyunda toplanmasının azaldılmasının ən yaxşı yoludur. Çox vaxt suvarma suyu qismində axıntı suyundan istifadə edilir ki, bu zaman suyun keyfiyyəti şübhə doğurur. KnockOut ən çətin torpağa belə asanlıqla hopur. Bu həmçinin torpağın keçiricilik qabiliyyətini artıracaq, eyni vaxtda yüksək duzluluqlu su nəticəsində toplanan həll olan duzların azalmadına gətirib çıxaracaq. Onu mütəmadi pestisid və yüksək qatılıqlı duzlu gübrələrdən istifadə nəticəsində fövqəladə dərəcədə toplanmış duz mühitində də istifadə etmək olar. Torpağın duzluluğu, xüsusilə yüksək pH göstəricili torpaqlar torfla bağlı ciddi problemlərdən biridir. KnockOut-da kalsium 100% həll olmuş formadadır, o, havada saxlanması tələb olunan gips əsaslı məhsullardan fərqli olaraq, natriumla sürətlə reaksiyaya girir. Kalsium kationu (Kation mübadiləsi tutumu – KMT) 65-70% arasında tərəddüd edir. KMT torpağın kalium (K), maqnezium (Mg) və kalsium (Ca), həmçinin digər müsbət yüklü ionları, natrium (Na) və hidrogen (H) kimi qidalandırıcı maddələri saxlamaq qabiliyyətini ölçür. Bu xlorid və sulfatların daha təhlükəsiz alternatividir.

KnockOut torpağın strukturunu, kökatmanı, suyun hopmasını və torfun ümumi keyfiyyətini yaxşılaşdıracaq.

Tətbiq üzrə tövsiyələr:

Zərərli düzlü-karbonatlı və karbonatlı torpaqların bərpasımərhələlər üzrə, davamlı xidmət nəticəsində baş verir. 2-4 həftə müddətində təkrar tətbiqlər edin. Emaldan sonta məhsulun torpağa yuyulması üçün kifayət qədər suvarın.

Qarışdırma:

KnockOut lazımi həcmdə su ilə həll edildikdən sonra, qarışdırma proseduruna riayət edin.

Qarışdırma üçün məhsulları bu ardıcıllıqla əlavə edin: 1. nəmləndirici tozlar, 2. axıcı maddələr, 3. suda həll olanlar, 4. səthi-aktiv maddələr, 5. emulsiya əmələ gətirən qatılıqlar. Hər əlavədən sonra qarışdırmağı unutmayın. Digərini əlavə etməzdən əvvəl hər əlavə olunan maddənin yaxşı qarışdığına əmin olun. Bütün qarışığı həmin gün tətbiq edin. Qarışdırmamışdan əvvəl KnockOut-un başqa pestisidlər və gübrələrlə uyğunluğunu şüşə bankada test edin.