preloader
PH REDUKTOR

PH REDUKTOR


LİMON TURŞUSU MADDƏSİ İLƏ
TORPAQ VƏ SUYUN HAVALANDIRILMASI
YOSUNLARA NƏZARƏT
TORPAĞIN PH REDUKTORU
BUFER MADDƏLƏRİN QARIŞDIRICI TUTUMU
EKOLOJİ TƏMİZ
TORPAQDA OLAN TƏBİİ MİKROORQANİZMLƏR

Həmçinin Qeyri-bitki mənşəli qidalandırıcı inqrediyentlər
50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Limon turşusu
0.0025% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nəmləndirici agent
Məhsulun göstəriciləri:
pH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5
Qallonda çəkisi (Litr) . . . . . . . . . . . . . . . 8,4 funt (1,00 kq)

ÜMUMİ MƏLUMAT

Məhsulun Təsviri:

pH Reduktor torpaqda və suda pH göstəricisini daha aşağı, turş mühit diapazonuna qədər azaltmaq lazım gəldiyi yerlərdə tətbiq etmək üçündür. Limon turşusu məhlulu üzvi material olmaqla, təbii, ekoloji təhlükəsiz alət kimi torpağın qələvi mühitinin azaldılmasına xidmət edir.

Torpaq Kondisioneri (HAVALANDIRICISI):

Torf tətbiqləri: Əksər karbonatlı torpaqlar yüksək pH diapazonuna (7-dən yuxarı) malikdirlər, bu isə çimlik otlara qulluğu çətinləşdirir. Bu həmçinin bir çox mikroelementləri birləşdirməyə, otun səthində xlorozlar qoymağa meyllidir. USGA xüsusi qumluqları və üst səthləri adətən yüksək pH göstəricisinə malikdirlər və onları ideal diapazona – pH 6-6,5 qədər azaltmaq lazımdır. 1000 kv. Funt sahəyə aylda 2-6 unsiya tətbiq edilir. Bəzi torpaqlarda yüksək səviyyəli aşağı bitki sistemləri çox vaxt oksidləşmiş formada, bitkilərin udulması üçün əlçatmaz halda olurlar. Limon turşusu məhlullarını  tətbiq etməklə aşağıı bitki sistemlərini xelatlaşdırmaq və torf bitkiləri üçün daha əlçatan etmək mümkündür.. pH Reduktordan sulfat turşusunun və ammonium-sulfatın əvəzinə istifadə etmək olar.

Ağaclar və Bəzək bitkiləri: Bir çox bitki materialları pH göstəricisi 5-6,5 olan turş torpağa üstünlük verir. Torpağın pH-I adətən kalsiumun səviyyəsi yüksək olduqda 7-dən çox təyin edilir. pH Reduktoru köklərə tətbiq etməklə və ya torpağa hopdurmaqla, torpağın pH göstəricisini yumşaq, bitki materiallarına heç bir zərər toxundurmadan yavaş-yavaş aşağı salmaq olar. 1000 kv.funt sahəyə 2-4 unsiya və ya 100 qal suya ¼ pH Reduktor normasını tətbiq edin.

İstixanada Torpaq Qarışıqları və Kompostlaşdırma: pH Reduktor bir çox torpaqların pH göstəricisini azaltmağa və kasad torpaqlara kömək etmək üçün ideal məhsuldur.

SU PH REDUKTORU:

Əksər su mənbələri çox yüksək pH səviyyəsinə malikdirlər və bu suyun fasiləsiz istifadəsi bir çox torpaqların pH göstəricisini qaldırmaq meylini yaradacaq. Limon turşusu məhlulunu əlavə etdikcə, suyun codluq səviyyəsi aşağı düşəcək. Bu həmçinin torpağın dərinlikdən üstə doğru pH səviyyəsinin dəyişməsinin qarşısını ala bilər. Hər su təchizatında bufer tutumu fərqlidir. Limon turşusunu tutumdakı qarışığa yavaş-yavaş əlavə edib, arzuolunan pH səviyyəsinin əldə edilməsini pH-metr və ya lakmus kağızı vasitəsilə yoxlamağı unutmayın. Əgər tutumdakı qarışıq qarışdırılan gün istifadə edilməzsə, onda pH-I yenidən yoxlayın və lazım gəldikdə tənzimləyin.

Qarışıq Tutumunun Bufer Məhlulu:

Əksər herbisid və funqisidlər yaxşı səmərəlilik əldə etmək üçün turşu tutumları üçün həllər tələb edir.

Limon turşusunu qarışıq tutumuna yavaş-yavaş əlavə etməyi və arzuolunan pH göstəricisi əldə edilənə qədər pH-I pH-metr və ya lakmus kağızı ilə ölçməyi unutmayın. DONDURMAYIN.

Avadanlıq  & Tutumun Təmizlənməsi:

Qarışdırma: pH Reduktor turş mühitə malikdir. Əvvəlcə onus u ilə durulaşdırmaq, sonra isə digər qidalandırıcı maddələr və ya texniki materiallarla qarışdırmaq lazımdır. pH Reduktoru yüksək qələvi materialların konsentratlarına əlavə etmək lazım deyil. Cod və qələvi su mənbələri tutumlarda, xəttlərdə və suvarma başlıqlarında qalıqlar və minerallar qoyacaq. Tutumları və xəttləri 1 qallon limon turşusuna 100 qallon su nisbətli məhlulla yuyun. Xəttləri, damcı suvarma sistemlərini təmizləmək üçün su ilə yaxalayın.