preloader
ENTEC® 26

ENTEC® 26


ENTEC® 26 yüksək məhsuldarlıq və yüz faizli keyfiyyəti təmin edir və ətraf mühit üçün də faydalıdır.

EG-MINERAL GÜBRƏ VASITƏSI
Tərkibi:
Ammonium nitrat qruplu gübrə vasitəsi C IV.
Ammonium sulfat nitrifikasiya antikatalizatoru ilə (3,4 dimetil-1H-pirazol fosfit(DMPP)) 26
26% N ümumi azot
7,5% N Nitrat-azot
18,5% N azot qarışığı ammonyak

ÜMUMİ MƏLUMAT

Yan tərkib hissələr

13% S Suda həll oluna bilən kükürd

Hazırlama və tətbiqetmə vasitəsi:

Kondisiya olunma və tozun minimum endirilməsi vasitələrindən istifadə olunmaqla

Nitrifikasiya antikatalizatorunun tərkibində 3,4 dimetil pirazol fosfit vardır.

Texniki-fiziki məlumatlar:

Sıxlıq – təx. 950 kg/m3

Nüvə ölçüsü – 90 Gw.-% = 2,0 – 5,0 mm

Nüvənin diametri – 3,0 – 3,6 mm

Nüvə xüsusiyyəti – üyüdülmüş və səthi cilalanmış

Rəng – yaşıl

XÜSUSİYYƏTLƏRI

Nitrifikasiya antikatalizatorlu gübrə vasitələri yüksək təsiredici xüsusiyyətə malikdir. Nitrifikasiya(nitrat tərkibində ammonium çevrilməsi)  torpaqda yavaşıdılır. Nitrat bitkinin inkişafına uyğun olaraq buraxılır. Nitrat yerdəyişməsi təhlükəsi azalır. Bu isə gübrələməni daha da erkənləşdirməni və azot sərfiyyatının azalmasını mümkün edir. Nitrifikasiya antikatalizatorunun təsir müddəti iqlimdən, hava dəyişimindən və torpaqdan asılıdır: 4-10 həftə ərzində.

 

TƏTBIQETMƏYƏ DAIR MƏSLƏHƏTLƏR

Kənd təsərrüfatı və bağçılıqda istifadə üçün bir vegetasiya dövründə 1-3 dəfə(təx. maydan sentyabra qədər). İstifadə miqdarı bitkinin inkişafı üçün zəruri bəsləyici maddəyə olan ehtiyacla müəyyən olunur. Dozanı aşmaq olmaz. İstifadə miqdarı ilə bağlı səlahiyyətli orqanların məsləhəti nəzərə alınmalıdır.

TƏTBIQ EDILDIYI SAHƏLƏR

ENTEC® 26 aşağıdakı sahələr üçün uyğundur:

  • Kənd təsərrüfatı
  • Otlaqlar
  • Tərəvəz sahələri
  • Meyvə-üzümçülük
  • Su mühafizəsi sahəsi

ENTEC® 26 hər növ bitki və torpaq üçün hərtərəfli tətbiqolunma qabiliyyətinə malik azot-kükürd gübrəsidir. ENTEC® 26  tərkibindəki kükürd miqdarı hər növ bitkinin kükürdlə təmin olunmasını mümkün edir.

ENTEC® 26 gübrənin bütün növ tətbiq formalarına və sistemlərinə uyğunlaşa bilir.