preloader
Çəltik yetişdirilməsi

Çəltik yetişdirilməsi

Xüsusi torpaq tələb etmir. Az su keçirən, dərin, çınqıllı və humusla zəngin torpaqlarda daha yaxşı yetişi. Şəltik yetişdirilməsiı üçün optimal pH dərəcəsi 5.5-7.5 arasındadır. pH dərəcəsi 3-8 arasında dəyişən torpaqlara da uyğunlaşa bilir. Şoran torpaqların bərpası üçün ideal bitkilərdən biridir. Çəltik yetişdirmək üçün torpaqdakı əriyən duzun həcmi 600 ppm-dən az olmalıdır.

Çəltik yetişdirilməsində əkin növbəsi

Eyni tarlada dalbadal çəltik əkiləndə məhsuldarlıq azalır, yabanı otlarla və xəstəliklərlə mübarizə çətinləşir. 2-3 il dalbadal çəltik əkəndən sonra tarlaya yem bitkilərindən biri əkilməlidir. Paxlalı yem bitkiləri torpaqdakı azotu artırdığı üçün arzuolunandır.

Çəltik yetişdirilməsiında torpağın hazırlanması

Sahə kiçik olanda elektrikli şumlama alətiylə, böyük olanda isə nisbətın ağır buldozerlə, yaxud da lazerlə işləyən şumlama alətiylə şumlanır. Payızda torpaq dərindən şumlanmalıdır. Yazda isə toxumun yeri hazır olandan sonra diskarodan yaxud kotandan keçirilməlidir.

Çəltik yetişdirilməsində toxumluq

Toxumluq xəstəliklərdən, yabanı otlardan və qırmızı çəltik toxumlarından təmizlənmiş və sertifikatlı olmalıdır.

Mümkünsə 3-4 ildə bir sertifikatlı toxumluq istifadə etmək lazımdır. Əkilən toxumun miqdarı növün xüsusiyyətlərindən, əkin vaxtına və torpağın məhsuldarlığına uyğun olaraq müxtəlif olur. Xırda dənəli növlər 15 kq/da, orta dənəli növlər 17-18kq/da və iri dənəlilər 20kq/da olmaqla əkilə bilər. Hər kvadrat metrə 500-600 ədəd toxum atılmalıdır.

Çəltik yetişdirilməsində toxumların əkinə hazırlanması

Toxumlar 2 gün əvvəldən suya qoyulub cücərdilməlidir. Cücərdəndə çəltiyi xəstəliklərdən qorumaq üçün içinə dərman (Benomyl, Carbendazim) qatılmalıdır.

Xəstəliklərdən qorumaq üçün cücərtməzdən əvvəl toxumların 55-60 dərəcə tempraturda 10 dəqiqə saxlanması tövsiyyə olunur.

Çəltik yetişdirilməsiında əkin vaxtı

Əkin vaxtını əkilən növün vegetasiya müddəti, hava və suvarılan suyun tempraturu müəyyən edir.

Çəltik üçün cücərmə və şitil mərhələsində ən münasib tempratur 18-35 dərəcədir. Çəltik əkmək üçün suyun tempraturu ən az 12 dərəcə olmalıdır.

Çəltik yetişdirilməsində əkin üsulu

Əkin üsulları:

  • Səpmə (əllər, gübrə səpənlə, təyyarəylə)
  • Mibzerlə
  • Şitil əkmə

Əkməzdən qabaq toxumun yerindəki suyu bulandırmaq lazımdır.