preloader
Armud yetişdirilməsi

Armud yetişdirilməsi

Armud mötədil iqlim ağacıdır. Armud -25 hətta -30 dərəcəyə davam gətirə bilir. Amma uzunmüddətli şiddətli soyuqlarda, xüsusilə də rütubətli torpaqda ağaclardakı tumurcuqlar donur. Armudun çiçəkləri -2.2 dərəcədə, xırda meyvələri isı -1.1 dərəcədə donur. Dəniz səviyyəsindən çox yüksək yerlərdə yetişmir. Bu baxımdan alma kimi deyil. Armud ağacı 7 dərəcədən aşağı tempraturda 1000-2300 saat saxlanmalıdır. Bu meyvənin ən yaxşıları yayın isti və quraq keçdiyi ərazilərdə yetişir. Armud almadan daha çox yüksək tempraturda qalmalıdır. Armud təsərrüfatı Aralıq dənizi iqliminin hakim olduğu regionlarda daha geniş yayılıb. Armud yetişdirmək almaya nisbətən daha sərfəlidir.

Armud yetişdirilməsiında torpağın xüsusiyyətləri

Armud üçün xüsusi torpaq lazım deyil. Amma torpaq nə qədər dərin, məsaməli, isti və minerallarla zəngin lsa ağacın inkişafı da, məhsul da o qədər yaxşı olar. Armud yetişdirilməsiında bol məhsul və kefiyyətli meyvə əldə etmək üçün  dərin, isti, yaxşı təmizlənmiş, gilli torpaqlar seçilməlidir. Armud yetişdirilməsiı üçün 46-63 santimetr dərinlik kifayətdir. Dərinliyi az olan torpaqlarda kök torpaqdan lazım olan rütubəti çəkə bilmir. Armud bağı salanda torpağın kəsəkli, şoran, yaxud alt qatlara doğru əhəngli olmamasına fikir vermək lazımdır. Bu cür yerlərdə heyvayla calaq olunan armud dəmir çatışmazlığından inkişaf etmir.

Armudun yaxşı inkişafı üçün torpaqdakı humus miqdarının çox olması arzuolunandır. Buna görə də zəif torpaqları gübrələmək lazımdır.